วาทะเจ้านาย เล่าประวัติศาสตร์
  • ฿265.00
  • ฿209.00

\"วาทะเจ้านาย เล่าประวัติศาสตร์\" เล่มนี้ เป็นการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการนำข้อความหรือคำพูดที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ ของเจ้านายบางพระองค์ มาเป็นหลักในการเล่าเรื่อง ซึ่งอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ในคำพูดของบุคคลในประวัติศาสตร์เหล่านั้น สามารถที่จะสะท้อนถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ สะท้อนถึงนิสัยใจคอ ความรู้สึกนึกคิดของผู้พูด อันจะนำไปสู่เหตุผลหรือต้นสายปลายเหตุของการกระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์ ความคิดและความรู้สึกของบุคคลที่สามารถสร้างหรือเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้ อันได้แก่ผู้มีสิทธิ์และมีส่วนในการบริหารประเทศ คือ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์ นับเป็นหนังสือที่มีประโยชน์เป็นย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการจะรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างง่าย ๆ สั้น ๆ และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงเหตุการณ์นั้น ๆ สารบัญ - \"---นานไปใครไม่ใช่ลูกกู เข้ามาเป็นเจ้าของครอบครอง ขอผีสางเทวดาจงบันดาลอย่าให้มีความสุข---\" - \"---เสนาบดีทุกวันนี้เหมือนควายที่หีบอ้อย---\" - \"---วังหน้าทุกวันนี้สิ้นความคิด เหมือนผ่าอกมาให้เขาดูหมดแล้ว---\" - \"---อย่าถือว่าเกิดมามีบุญ ต้องถือว่าตัวเกิดมามีกรรม---\" - \"---เป็นเรื่องยากที่จะเอาใจเธอให้เธอมีความสุข---\" - \"---ความไม่เข้าใจและความไม่เอาใจใส่ของราษฎร เราเห็นได้ถนัดเมื่อวันประกาศ---\" - \"---ห้ามเจ้านายมิให้เสด็จไปเมืองสุพรรณบุรี---\" - \"---ชอบพัดลมไฟฟ้าหรือเปล่า---\" - \"---หม่อมฉันเพียงกราบทูลขอให้ฝ่าบาทรักและซื่อสัตย์จริงใจต่อหม่อมฉัน---\" - \"---ประเพณีหลายเมียซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมาก---\" ฯลฯ วาทศิลป์, ประวัติศาสตร์ไทย, ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line