ยุทธมรรคา เส้นทางเดินทัพไทย-เขมร
  • ฿210.00
  • ฿149.00

ยุทธมรรคา เส้นทางเดินทัพไทย-เขมร นำเสนอเส้นทางระหว่างไทย-เขมร ที่เป็นทั้งเส้นทางด้านการค้า การทัพ และสัญจรจาริกแสวงบุญ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางจากเมืองพระนครมายังเมืองพิมาย หรือที่มักเรียกว่า \"ราชมรรคา\" ผู้เขียน รศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ \"ยุทธมรรคา เส้นทางเดินทัพไทย-เขมร\" เล่มนี้ นำเสนอเส้นทางระหว่างไทย-เขมร ที่เป็นเส้นทางด้านการค้า การทัพ และสัญจรจาริกแสวงบุญ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางจากเมืองพระนครมายังเมืองพิมาย หรือที่มักเรียกกันว่า \"ราชมรรคา\" เส้นทางที่เชื่อมระหว่างเมืองจันทรบุรี-เมืองพระตะบอง และเส้นทางที่เชื่อมระหว่างปราจีนบุรี-พระตะบอง โดยเฉพาะเส้นทางปราจีนบุรี-พระตะบอง เดิมเคยเป็นเส้นทางเดินทัพของไทยไปยังเขมรตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และพัฒนาเส้นทางนี้ขี้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อคราวสงครามอานามสยามยุทธ์ระห่างไทย-เวียดนาม ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นเส้นทางที่ใช้ติดต่อกันระหว่างไทย-เขมร สืบมาถึงปัจจุบัน ช่วยให้เห็นภาพความสำคัญของการติดต่อระหว่างไทย-เขมร ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และทำให้เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ในบริบทที่กว้างขึ้นกว่าเรื่องของสงคราม สารบัญ 1. ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา กับเส้นทางไทย-เขมร - ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชาก่อนสมัยสุโขทัย - ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาสมัยสุโขทัยจนถึงกรุงศรีอยุธยา - ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ฯลฯ 2. เส้นทางคมนาคมสำคัญีระหว่างไทย-เขมร ตั้งแต่สมัยพระนครถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ - เส้นทางเมืองพิมาย-พระนครศรียโศธรปุระ - เส้นทางจันทบุรี-เมืองตะบอง - เส้นทางปราจีนบุรี-พระตะบอง 3. เส้นทางเดินทัพของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในหลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดี - เส้นทางการเดินทัพไทย-เขมร ก่อนขุดคลองแสนแสบ - คลองสำโรง เส้นทางการเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา-บางปะกง ก่อนขุดคลองแสนแสบ - คลองแสนแสบ หรือคลองบางขนาก คลองขุดเพื่อการเดินทัพไทย-เขมร ฯลฯ 4. บทสรุป ประวัติศาสตร์ไทย, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน, ยุทธมรรคา เส้นทางเดินทัพไทย-เขมร

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line