การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1
  • ฿190.00
  • ฿149.00

การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 อุดมการณ์ในรัชการที่ 1 ผ่านงานศิลปะสถาปัตยกรรม ผู้เขียน ชาตรี ประกิตนนทการ อุดมการณ์ในรัชกาลที่ 1 ผ่านงานศิลปะสถาปัตยกรรม ในเล่มได้วิเคราะห์งานศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 ว่าเบื้องหลังในการสร้างงาน มีแนวคิดอย่างไรในการสร้างงานเหล่านั้น ซึ่งผู้เขียนพยายามมองถึงความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการก่อรูปแนวความคิดและรูปแบบงานศิลปะ ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ที่ผู้เขียนได้เสนอขึ้นมา สารบัญ 1. สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 : ศึกษาทำไม อย่างไร ด้วยหลักฐานอะไร 2. สันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม สมัยรัชกาลที่ 1 3. สามลักษณะเฉพาะสถาปัตยกรรม สมัยรัชกาลที่ 1 4. คติพระอินทร์ : อุดมการณ์แห่งรัฐสมัยรัชกาลที่ 1 5. \"ศรีษะแผ่นดิน\" ใน \"มัชฌิมประเทศ\" กลาง \"ชมพูทวีป\" 6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ สถาปัตยกรรม, ประวัติศาสตร์ศิลปะ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line