การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์
  • ฿135.00
  • ฿98.00

การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ ความขัดแย้ง การต่อสู้ของกลุ่มต่าง ๆ และบทบาทของขุนนางต่างชาติ กับกุศโลบายในการรักษาพระราชบัลลังก์ ผู้เขียน นิธิ เอียวศรีวงศ์ \" เล่มนี้ ผู้เขียนได้เสนอมุมมองใหม่ที่ต่างไปจากการตีความทางประวัติศาสตร์ ที่ถือกันมาแต่ก่อน กล่างคือเสนอว่าความสัมพันธ์กับต่างชาติที่ได้ดำเนินไปในรัชกาลนั้น ปัจจัยสำคัญคือปัญหาการเมืองภายใน หาใช่เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศไม่ จากมุมมองนี้เอง ผู้เขียนได้ชี้ให้เราเห็นถึงความขัดแย้งและการต่อสู้ของกลุ่มต่าง ๆ บทบาทของขุนนางต่างชาติ ตลอดจนพระกุศโลบายของ \"สมเด็จพระนารายณ์\" ในการรักษาราชบัลลังก์ของพระองค์ไว้ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เราเข้าใจถึงบรรยากาศทางการเมืองของกรุงศรีอยุธยาในช่วงรัชสมัยนั้นได้ดียิ่งขึ้น และได้เห็นภายใหม่ที่เรามิได้เห็นกันมาแต่ก่อน สารบัญ ปัญหา ความนำ - ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะการเมือง หลังสมัยพระนเรศวร - ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะการเมือง ตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททอง การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ - ฟอลคอนและฝรั่งเศส - แนวร่วม พระสงฆ์-ขุนนาง-ประชาชน - \"การปฏิวัติ\" ของพระเพทราชา การเมือง, การปกครองไทย, ประวัติศาสตร์ไทย, สมเด็จพระนารายณ์, มหาราชประวัติศาสตร์กรุง, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line