การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี
  • ฿400.00
  • ฿329.00

การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี เขาตายแต่ชื่อยัง แต่ตายอย่างไร ยังบอกไม่ได้ ผู้เขียน นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ \"พระเจ้ากรุงธนบุรี\" ทรงเป็นมนุษย์ที่มีทั้งกิเลส ตัณหา และมีความสง่างามของการเสียสละที่รุ่งโรจน์ คละเคล้าปะปนกันในการกระทำเหมือนมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่อื่น ๆ แม้ทรงเป็น \"ชายร่างเล็ก\" แต่พระราชประวัติและวีรกรรมของพระองค์ยิ่งใหญ่นัก เป็นเหตุให้มีผู้แต่งเติมเสริมต่อเรื่องราวของพระองค์ออกไปจนดูราวกับเป็นนิยาย ทั้งที่สาระสำคัญของพระราชประวัตินั้นอาจไม่มากมาย และมีหลากหลายเรื่องราวในรัชสมัยของพระองค์ที่ยังคงคลุมเครือ...อะไรคือเรื่องจริง อะไรคือเรื่องเท็จ และอะไรคือหลักฐานที่จะสนับสนุนเรื่องราวที่เล่าขานสืบต่ากันมา หนังสือ \"การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี\" เล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยไขปริศนาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของ \"พระเจ้ากรุงธนบุรี\" หรือ \"สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช\" ได้เป็นอย่างดี สารบัญ 1. การสลายตัวของราชอาณาจักรอยุธยา - ระบบป้องกันตัวเอง - สงคราม พ.ศ.2307-2310 - ระบบไม่ทำงานของราชอาณาจักรอยุธยา - สภาพจลาจล 2. การรื้อฟื้นราชอาณาจักรอยุธยาด้วยการเมืองแบบชุมนุม (พ.ศ. 2309-2314) - พระราชประวัติก่อนเสวยราชย์ - ฐานะเมืองตาก \"รัฐชายขอบ\" - การรื้อฟื้นพระราชอาณาจักรอยุธยา 3. ราชอาณาจักรอยุธยาในการเมืองแบบชุมนุม (พ.ศ. 2310-2317) - พระมหากษัตริย์ในการเมืองแบบชุมนุม - ขุนนางและลูกน้อง - ปัญหาทางการเมือง : การคุมกำลังคน ฯลฯ 4. การสลายตัวของการเมืองแบบชุมนุม - ศึกอะแซหวุ่นกี้และผลกระทบต่อการเมืองภายใน - การรวมกลุ่มของเจ้าพระยาจักรี - การเมืองของกลุ่มมอญ - อวสานของการเมืองแบบชุมนุม บทส่งท้าย การเมือง, การปกครองไทย, ประวัติศาสตร์ไทย, พระเจ้าตากสินมหาราช, กรุงธนบุรี, รางวัลศรีบูรพา, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line