Shutdown กรุงศรี
  • ฿150.00
  • ฿119.00

Shutdown กรุงศรี นำเสนอประเด็น \"สงครามไร้ประสบการณ์ ในคราวสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่ 2\" คือเรื่องของ \"ประสบการณ์\" ในการทำสงครามของกรุงศรีอยุธยากับพม่า ซึ่งขาดหายไปนานนับ 100 กว่าปี ผู้เขียน ปรามินทร์ เครือทอง พม่าล้อมกรุงศรี ใครหนี? ใครสู้? นำเสนอประเด็น ”สงครามไร้ประสบการณ์” ในคราวสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่ ๒ คือเรื่องของ \"ประสบการณ์\" ในการทำสงครามของกรุงศรีอยุธยากับพม่า ซึ่งขาดหายไปนานนับ ๑๐๐ กว่าปี สิ่งนี้แสดงให้เห็นชัดทั้งในพงศาวดารพม่า และพงศาวดารไทย และฉายภาพให้เห็นความเดือดร้อนของ \"ราษฎร\" ที่ได้รับผลกระทบ และเสียชีวิตในสงครามเช่นเดียวกับแม่ทัพนายกองทั้งหลาย สารบัญ 1. เมื่อครั้งบ้านเมืองยังดี 2. เมืองในนิทานแห่งบ้านพลูหลวง 3. สงครามใหญ่ในรอบ 100 ปี 4. ศึกอลองพญา สงครามมือใหม่ 5. ศึกล้างตาในสงครามกรุงแตก 6. Shutdown กรุงศรี 7. พม่า Shutdown กรุงศรีอยุธยานานเท่าไร? 8. Shutdown กรุงศรี ชาวบ้านเป็นอยู่อย่างไร? 9. เมืองพม่าในศึกกรุงแตก 10. ไทยไม่สู้ หรือสู้ไม่ได้ ฯลฯ ประวัติศาสตร์, ไทย, กรุงศรีอยุธยา, ประวัติศาสตร์, กรุงศรีอยุธยา, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line