สงครามเย็นในแดนโสม : วิกฤตที่ยังไม่สิ้น
  • ฿200.00
  • ฿149.00

สงครามเย็นในแดนโสม : วิกฤตที่ยังไม่สิ้น ฉายภาพเกาหลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กะเทาะแก่นความขัดแย้งของเส้นขนานที่ 38 องศา คาดการณ์เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสถานการณ์ของเกาหลีในอนาคต ผู้เขียน อนุช อาภาภิรม \"สงครามเย็นในแดนโสม : วิกฤตที่ยังไม่สิ้น\" เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องราวของเกาหลีไว้อย่างครบถ้วนและมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ โดยเล่าตั้งแต่การเกิดขึ้นของประวัติศาสตร์ชาติเกาหลี ภูมิศาสตร์ รกรากและถิ่นฐาน ตลอดจนการคิดตัวอักษรเกาหลี ออกมาในปี 1446 ที่มีส่วนทำให้เกาหลีเป็นนักอ่านติดอันดับโลกในปัจจุบัน การขับเคลื่อนพลังประวัติศาสตร์เกาหลีได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์เกาหลีเลยทีเดียว นั่นคือ ความขัดแย้งภายนอกที่เกิดจากการกระหนาบของจีนและญี่ปุ่น และความขัดแย้งภายในที่เกิดจากการที่กษัตริย์และขุนนางขัดแย้งชิงอำนาจกันเอง ภายใต้เสื้อคลุมของอุดมการณ์ มีผลประโยชน์แห่งชาติที่แข็งแกร่งดำรงอยู่ วิกฤติแห่งสงครามเย็นนี้จึงดูจะยื้ดเยื้อและพัวพันภายใต้ความหวังและความสูญเสียนานัปการ สารบัญ 1. ความตึงเครียดครั้งใหม่ในคาบสมุทรเกาหลี 2. เกาหลีในยุคต่างๆ และแรงขับเคลื่อนทางประวัติศาสตร์ของชาติ 3. วัฒนธรรมสงคราม 4. พุทธศาสนาและลัทธิขงจื้อในเกาหลียุคต้น 5. อิทธิพลลัทธิขงจื้อใหม่ต่อการจัดระเบียบสังคมยุคโชซอน 6. ศตวรรษแห่งการลุกขึ้นสู้ของชนชั้นล่าง 7. ศาสนาคริสต์กับการปะทะทางอรยธรรมที่นี่ 8. ญี่ปุ่นผู้เปิดประตูเกาหลีสู่โลกเสรี 9. การปฏิวัติสังคมนิยมในรัสเซียและเกาหลี ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่น 10. การแบ่งแยกเกาหลีอย่างถาวรเป็นสิ่งเลี่ยงไม่พ้น ฯลฯ คำนิยม หนังสือ \"สงครามเย็นในแดนโสม : วิกฤตที่ยังไม่สิ้น\" ของ \"อาจารย์อนุช อาภาภิรม\" เล่มนี้ นับว่าเป็นผลงานอันทรงคุณค่ายิ่ง นอกจากให้ความรู้ความเข้าใจในเชิงสหวิทยาการ ผู้อ่านรวมถึงข้าพเจ้า สามารถสัมผัสได้ถึงภาษาอันเรียบง่ายแต่ชัดเจน กระชับแต่ครบความ ฉายภาพให้เห็นอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนทั้งดานสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา หรือกระทั่งด้ายวิถีความเป็นอยู่ บทความแบ่งเป็นตอนสั้นๆ ท่วงทำนองเล่าเรื่อง อ่านได้เพลิดเพลิน แต่แฝงด้วยบทวิเคราะห์เชิงวิชาการอันแยบยล -- ไพบูลย์ ปีตะเสน -- สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติศาสตร์, เกาหลี, การเมือง, การปกครองเกาหลี, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
America First รบเถิดอรชุน Ebook

฿240.00 ฿199.00

Tags: -

line