เสนาธิปไตย : รัฐประหารกับการเมืองไทย
  • ฿220.00
  • ฿149.00

\"กองทัพ\" เป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมและขับเคลื่อนให้ระบอบ \"เสนาธิปไตย\" เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนที่ต้องการ \"รักษาเสถียรภาพ\" ของประเทศ \"การรัฐประหาร\" จึงเผชิญกับความท้าทายอย่างมากต่อปัญหาความชอบธรรมและมูลค่าทางการเมืองที่ต้องสูญเสีย แม้การพัฒนาประชาธิปไตยต้องอาศัยเครื่องมือหลายอย่าง แต่ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้ต้องการนำเสนอ คือ การพัฒนากองทัพและความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองพลเรือนกับทหาร โดยหยิบยกเอาทฤษฎีทางรัฐศาสตร์มาอธิบายประกอบ และเสนอทางออก \"ความเป็นทหารอาชีพ\" และการปฏิรูปกองทัพ พร้อมกับชี้ให้เห็นกรณีศึกษาของประเทศอื่นๆ ที่สามารถผ่านพ้นจนเดินเข้าสู่เส้นทางประชาธิปไตย ประเด็นเหล่านี้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ ความมั่นคง และทหารอย่าง \"ศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ บำรุงสุข\" ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจ \"รัฐประหารกับการเมืองไทย\" ได้ดียิ่งขึ้น สารบัญ อารัมภบท : เสียงบ่นในอุโมงค์ที่พอมองเห็นแสงสว่างรำไรที่ปลายทาง! ตอนที่ 1 ทหารกับการเมืองไทย ตอนที่ 2 ทหาร-การเมือง-สังคม ตอนที่ 3 บริบททางทฤษฎี ตอนที่ 4 บริบทของความสัมพันธ์พลเรือน-ทหาร ตอนที่ 5 บริบทภายในกองทัพ ตอนที่ 6 บริบทโลกาภิวัฒน์ ตอนที่ 7 ปฏิรูปทหาร ตอนที่ 8 ยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยต่อกองทัพไทย ตอนที่ 9 ปัญหาและผลกระทบ บทส่งท้าย : The Sarit Model ปัจฉิมลิขิต : ทหารกับการเมืองในบริบททางภาษา การเมืองไทย, รัฐศาสตร์, การเมือง, การปกครองไทย, รัฐประหาร, การปฏิรูปการเมือง, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line