ฮวงจุ้ยสุขภาพ ตรวจบ้าน ตรวจโรค
  • ฿140.00
  • ฿89.00

ฮวงจุ้ยสุขภาพ ตรวจบ้าน ตรวจโรค ปรับแก้ - เสริมแต่งที่อยู่อาศัย ด้วยหลักฮวงจุ้ยที่สัมพันธ์กับธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดี ผู้เขียน มาโนช ประภาษานนท์ \"ฮวงจุ้ยสุขภาพ ตรวจบ้าน ตรวจโรค\" เล่มนี้ ว่าด้วยการนำศาสตร์ฮวงจุ้ยมาอธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะที่อยู่อาศัยกับสุขภาพของผู้อยู่อาศัย รวมถึงการก่อสร้าง-ต่อเติม-ปรับแก้ที่อยู่อาศัยเพื่อเกื้อหนุนให้มีสุขภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การตั้งบ้านใกล้วัดหือสุสาน อาจทำให้เป็นโรคประสาท ทางสามแพร่งทำให้ป่วยได้ ลักษณะของบ้านที่ทำให้เกิดโรค อาทิ บ้านทึบตันไร้ลมและแสงแดด อาจารย์มาโนช ประภาษานนท์ ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฮวงจุ้ย ได้ประมวลข้อมูลเรื่องฮวงจุ้ยกับสุขภาพและประสบการณ์จากการรับปรึกษาดูฮวงจุ้ยบ้านกว่าหนึ่งพันหลัง ซึ่งท่านสามารถเรียนรู้เคล็ดลับต่าง ๆ ได้จากหนังสือเล่มนี้ สารบัญ 1. มูลเหตุของความเจ็บป่วย - ภาวะโรคป่วย - โรคเกิดจากอะไร ฯลฯ 2. มูลเหตุของโรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก - ลมแบบไหน...ทำให้ป่วย - น้ำแบบไหน...ทำให้ป่วย ฯลฯ 3. ลักษณะบ้านที่ก่อโรค - บ้านทึบตัน...ไร้ลมและแสงแดด - อิทธิพลของทิศ...กับความเจ็บป่วย ฯลฯ 4. การเยียวยาแก้ไขความเจ็บป่วย - ธรรมชาติบำบัด - ห้องคนป่วย...อยู่ตรงไหนดี? ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line