บทเรียนชาวพุทธจากกรณีธรรมกาย
  • ฿150.00
  • ฿119.00

บทเรียนชาวพุทธจากกรณีธรรมกาย หลักคำสอนจากพุทธสถานอันเด่นตระหง่านของไทย แท้จริงเป็นแก่นธรรมของพุทธเจ้า หรือเป็นเพียง \"ความเชื่อ\" เพื่อรับใช้พุทธพาณิชย์ ผู้เขียน เสฐียรพงษ์ วรรณปก แม้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ประชาชนไทยส่วนใหญ่ยังนับถือพุทธศาสนา หากแต่ \"วัดพระธรรมกาย\" ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่โตตระการตากลับสร้าง \"ความเชื่อ\" ขึ้นมาในอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งการอัดธรรมกาย การถวายข้าวแก่พระพุทธเจ้า การนั่งสมาธิจนเห็นลูกแก้ว การเดินเท้าบนดอกดาวเรือง และอื่นๆ อีกมากมาย ล้วนเป็นประเด็นที่ \"เสฐียรพงษ์ วรรณปก\" ราชบัณฑิตคนสำคัญของไทย ผู้แลเห็นความเท็จที่แฝงอยู่ในคำสอนของวัดธรรมกาย จึงได้ออกมาตอบโต้ชี้แจงว่า หลักคำสอนดังกล่าวได้รับการบิดเบื้อน แต่งแต้มจากดำเป็นขาว รวมอยู่ในหนังสือ \"บทเรียนชาวพุทธจากกรณีธรรมกาย\" เล่มนี้ ซึ่งได้อธิบายอย่างละเอียดถึงข้อเท็จจริงในพระไตรปิฎกว่าเป็นอย่างไร เป็นกิจของสงฆ์หรือเป็นเรื่องหลอกลวงหรือไม่ เพื่อให้คนไทย \"ตื่นรู้\" ถึงหลักคำสอนว่าสมควรที่จะปฏิบัติตาม หรือจะตอบโต้ต่อต้านเพื่อปกป้องหลักการอันแท้จริงของพุทธศาสนา สารบัญ - พระพุทธศาสนามิใช่ลัทธิ - ธรรมกาย ปาฏิหาริย์หรือโกหัญญวิธี - ลัทธิธรรมกาย สัทธรรมปฏิรูปแห่งยุคสมัย - ไปไหนมาสามวาสองศอก - ต้นธาตุ ต้นธรรม - พระนิพพานเป็นอัตตา หรืออนัตตา ทำไมต้องอ้างฝรั่ง - จดหมายเปิดผนึก ถึงมหาเถรสมาคม องค์กรปกครองสูงสุดแห่งคณะสงฆ์ไทย - ทำไมผมต้องยื่นจดหมายเปิดผนึก - ทุมมังกุ กำลังทำร้ายพระพุทธเจ้า - อยากเห็นศาสนาบริสุทธิ์ต้องใจเย็นๆ ฯลฯ ศาสนาประยุกต์, ศาสนาพุทธ, หลักธรรม, คำสอน, ศรัทธาความเชื่อ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line