ฮิกส์โบซอน อนุภาคพระเจ้า จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติครั้งใหม่
  • ฿180.00
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ, ดร. บุรินทร์ อัศวพิภพ
  • ISBN : 9789740210184
  • Language : thai
  • Number of Pages : 198
  • File Size : 8.56 MB

ฮิกส์โบซอน อนุภาคพระเจ้า จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติครั้งใหม่ เกาะติดการไล่ล่าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เพื่อตามหาจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของฟิสิกส์อนุภาค? ผู้เขียน ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ, ดร. บุรินทร์ อัศวพิภพ พูดถึงที่มาความสำคัญ และประวัติการค้นพบทฤษฎีการเกิดมวล หรือ \"กลไกฮิกส์\" แบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาคอย่างย่อ เรื่องราวของเครื่องเร่งอนุภาค LHC และเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่เกี่ยวข้อง ผลการทดลองที่เป็นหลักฐานว่ามีการค้นพบอนุภาคใหม่ ซึ่งมีสมบัติสอดคล้องกับอนุภาคฮิกส์โบซอน โดยผู้เขียนทั้งสองเป็นนักวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยตรง มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับเซิร์นมานานจนถึงปัจจุบัน การเขียนหลีกเลี่ยงคณิตศาสตร์และใช้สำนวนธรรมดาด้วยเจตนาที่จะให้คนทั่วไปที่มิใช่นักฟิสิกส์สามารถเข้าใจได้ การค้นพบอนุภาคฮิกส์ช่วยยืนยันความถูกต้องของแบบจำลองมาตรฐานเพื่อใช้ในการค้นหาความจริงของธรรมชาติต่อไป เเละยังได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่านักวิทยาศาสตร์ยังมีภาระกิจต่อไปอีก อย่างเช่น ปัญหาลำดับขั้นของพลังงาน (Hierarchy problem) ซูเปอร์ซิมเมทรีและมิติพิเศษ ปัญหาและคำตอบเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์พยายามเพิ่มพลังงานของเครื่องเร่งอนุภาคเพื่อจำลองเหตุการณ์ให้ใกล้บิ๊ก แบงอันเป็นจุดกำเนิดของเอกภพเข้าไปทุกที สารบัญ ตอนที่ 1 กลไกการเกิดมวลของอนุภาค - บทที่ 1 มวลเเละโครงสร้างของสสาร - บทที่ 2 จากซูเปอร์คอนดักเตอร์ถึงกลไกฮิกส์ - บทที่ 3 เเบบจำลองมาตราฐานของฟิสิกส์อนุภาค ตอนที่ 2 ปฏิบัติการค้นหาฮิกส์โบซอน - บทที่ 4 ตามล่าหาฮิกส์ - บทที่ 5 เเกะรอย \"ว่าที่ฮิกส์\" - บทที่ 6 ความร่วมมือไทยกับ CERN

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line