แผ่นดินจินตนาการ
  • ฿350.00
  • ฿279.00

แผ่นดินจินตนาการ มองสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยงานวิจัยอันเข้มข้นจากฝีมือนักวิจัยหลากหลาย เพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยลดความรุนแรงในภาคใต้,ประเทศไทย ผู้เขียน บก. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เรื่องราวใน \"แผ่นดินจินตนาการ\" ที่นักวิชาการกลุ่มหนึ่งได้พยายาม \"จินตนาการ\" และค้นคว้าถึงความหมายของแผ่นดินนั้น เพื่อนำไปสู่ \"ความรู้\" และ \"ความจริง\" อันเป็นคำตอบหนึ่งให้กับคำถามที่มีต่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นความพยายามที่จะเข้าใจสถานการณ์ด้วย \"จินตนาการ\" ที่เปี่ยมไปด้วยความน่าตื่นตา ทำให้เรารู้จักความคิดฝันจากแผ่นดินนั้นในมุมมองที่ต่างไป และด้วยความหวังอย่างยิ่งว่า จะนำผู้อ่านได้ตระหนักว่า \"สันติวิธี\" มีความสำคัญเพียงใดในการอยู่ร่วมกันในโลกนี้ (บางส่วนจากคำนำสำนักพิมพ์) สารบัญ บทนำ แผ่นดินจินตนาการ? Imagined Land? - นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปรียบเทียบในรอบ 30 ปี - ความรู้เรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสังคมไทยในรอบ 26 ปี - การคัดเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจกับ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ - วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยทหารในภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - อ่าน \"คู่มือข้าราชการ\" เขียนพื้นที่วัฒนธรรม : วาทกรรมวัฒนธรรมของรัฐไทย กับพื้นที่ในระหว่างไทย-มาเลเซีย - ปฏิสัมพันธ์ \"ใหม่\" : ชาวพุทธ-มุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ความรุนแรงภาคใต้กับการย้ายถิ่น - สหรัฐอเมริกา สงครามต่อต้านการก่อการร้าย และความรุนแรงในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย - ความรุนแรงในภาคใต้ของไทยและโลกมุสลิม การก่อการร้าย, ปัญหาความไม่สงบ, ปัญหาชายแดน, ภาคใต้วิชาการ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line