ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย
  • ฿320.00
  • ฿249.00

ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย \"หา\" ความรุนแรงที่ \"ซ่อน\" อยู่ในแห่งหนที่คุณอาจนึกไม่ถึงด้วย 6 บทความวิจัย...ทั้งในที่แจ้งและลึกล้ำ ทั้งสะอาดสะอ้านและแนบเนียน ผู้เขียน บก. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ \"ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย\" เล่มนี้ จะพาคุณผู้อ่านไปหาความรุนแรงที่ \"ซ่อน\" อยู่ในแห่งหนที่คุณอาจนึกไม่ถึง ด้วย 6 บทความวิจัย...ทั้งในที่แจ้งและลึกล้ำ ทั้งสะอาดสะอ้านและแนบเนียน ประเด็นต่างๆ ของงานวิจัยในหนังสือเล่มนี้ ส่งคำถามมาถึงผู้อ่านว่าที่จริงแล้วสังคมไทยแบบที่เรารู้จักและใครต่อใครบอกเราว่าเป็นบ้านเมืองที่สุขสงบ ผู้คนยิ้มแย้มมีน้ำใจนั้นจริงหรือไม่? หรือมีความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ทั้งแอบแฝง ทั้งแสดงตัวชัดเจน ให้ผู้อ่านได้ลองไตร่ตรอง ทบทวนดูกันว่า ที่เราชินชาอยู่กันมานมนานนั้น อาจมีความรุนแรงเกิดขึ้นซ้ำๆ แบบที่เราไม่รู้ตัวก็ได้... สารบัญ - กำเนิดและพัฒนาการขององค์ความรู้ทางวิชาการ ว่าด้วยความรุนแรงทางการเมือง : บทสำรวจงานวิชาการในโลกตะวันตก - ปฏิบัติการสงครามของการรณรงค์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย - สืบรอย \"ความรุนแรง\" จากวรรณกรรมของขบวนการสิทะชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย - การศึกษา : มายาการความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม - การศึกษาเรื่อง \"กระแสโลกาภิวัฒน์และการลงโทษประหารชีวิตในรัฐไทย\" - 6 ตุลาในความทรงจำของฝ่ายขวา 2519-2549 : จากชัยชนะสู่ความเงียบ (แต่ยังชนะอยู่ดี) ปัญหา, ความรุนแรง, ไทยประจักษ์, ก้องเกียรติ, พวงทอง, ภวัครพันธุ์กฤษฎา, บุญชัย, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน, ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line