ครองแผ่นดินจีน: พรรค ผู้นำ อำนาจรัฐ
  • ฿275.00
  • ฿199.00

\"ครองแผ่นดินจีน: พรรค ผู้นำ อำนาจรัฐ\" ได้ให้เนื้อหาแจกแจงระบอบการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนอย่างละเอียดลึกซึ้ง ตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารประเทศของจีนอย่างชัดเจน ทั้งยังวิเคราะห์เจาะลึกปัญหาที่จีนต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาชนกลุ่มน้อย และการทับซ้อนกันของอำนาจหน่วยบริหาร ฯลฯ อีกทั้ง หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปิดโลกจีนศึกษาให้แก่คุณผู้อ่าน เพื่อให้เข้าใจมิตรประเทศที่นับวันจะยิ่งมีความสำคัญต่อระบอบเศรษฐกิจและการเมืองของโลกในศตวรรษที่ 21 นี้ สารบัญ บทที่ 1 อารัมภกถา บทที่ 2 การเมืองในการปกครองจีน บทที่ 3 พรรคคอมมิวนิสต์จีน บทที่ 4 สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ บทที่ 5 สภาที่ปรึกษาการเมืองประชาชนจีน บทที่ 6 การเมืองการปกครองท้องถิ่นจีน บทที่ 7 ปัจฉิมกถา

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line