จรยุทธ์ในเมือง จาก 4 ม.ค. - 28 เม.ย. และ 25 ต.ค.2547
  • ฿180.00
  • ฿149.00

รวมบทวิเคราะห์ประเด็นระอุ แกะรอยทุกปมปัญหาความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้าใจและเท่าทัน จากปลายปากกาของ “เสถียร จันทิมาธร” จาก 4 ม.ค. – 28 เม.ย. และ 25 ต.ค. 2548 ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ด้วยสำนวนภาษาที่ง่ายสำหรับทำความเข้าใจ สารบัญ 4 มกราคม 2547:ยึดค่าย ปล้นปืน 1. ยึดค่าย ปล้นปืน 2. ปฏิบัติการ \"บูรณาการ\" 3. จุดด้อยด้าน \"การข่าว\" 4. ถามถึง \"กลุ่มวาดะห์\" 5. ถามถึง วันมูหะมัดนอร์ มะทา ...ฯลฯ... 28 เมษายน 2547 : กรือเซะ 50. จาก 4 ม.ค. 2547 51. การต่อสู้ในเมือง 52. สถานการณ์ กรือเซะ 53. สัญญะ ที่เป็นอื่น 54. มอง \"ฐาน\" ความรู้ ...ฯลฯ... ชุดสารคดี, ชายแดนภาคใต้, สังคมไทย-ปัญหาจรยุทธ์, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line