กว่าจะเป็นนายพล
  • ฿165.00
  • ฿119.00

กว่าจะเป็นนายพล (ก้าวที่ 2) หมุดหมายชีวิตของนายทหารปืนใหญ่ที่ต้องจารึกไว้ ผู้เขียน พล.อ. บัญชร ชวาลศิลป์ สำหรับหนทางในการรับใช้ชาติแล้ว ดูเหมือนว่าการเป็น \"ทหารอาชีพ\" น่าจะเป็นทางเลือกที่ทุกฝ่ายในสังคมให้การยอมรับนับถือ เนื่องจากวิถีชีวิตดังกล่าวถือเป็น \"ทางตรง\" ของการปกป้องบ้านเมือง หาใช่การไคว้คว้าหาตำแหน่งสูงๆ ในกองทัพเพียงอย่างเดียว และ \"พล.อ.บัญชร ชวาลศิลป์\" ก็ได้มุมานะที่จะเป็นทหารมาตั้งแต่วัยหนุ่ม เขามุ่งมั่นในการเรียนรู้การเป็นทหารตั้งแต่ยังเยาว์ พิสูจน์ได้ชัดเจนจากหนังสือ \"กว่าจะเป็นนายพล\" เล่มแรกของท่าน ซึ่งท่านได้บรรยายวิถีของการเป็นทหารมานับแต่แรกเริ่ม มาบัดนี้ท่านได้ขีดเขียนบันทึกขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งในชื่อ \"กว่าจะเป็นนายพล ก้าวที่ 2\" ซึ่งกล่าวถึงวิถีแห่งการเรียนรู้การเป็นทหารของท่านในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ที่สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ทั่วโลกกำลังเข้าสู่ยุคสงครามเย็น ทั้งเมืองไทยก็ได้เกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ อันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กองทัพไทยตกต่ำเป็นที่สุด ในขณะที่ท่านเองเพิ่งจะลงหลักปักฐานเป็นครอบครัว โดยมีลูกสาวคนแรกเป็นกำลังใจอันสำคัญยิ่ง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นมากกว่าบทบันทึกทางทหาร หากแต่รวบรวมประสบการณ์ดีๆ ทั้งหมดมารวมไว้นั่นเอง สารบัญ 1. ฟอร์ต ซิลล์ 2. Class 2/74 3. เจอโรนิโม 4. เสือมา 5. คดีวอเตอร์เกต 6. จุดเริ่มวิกฤติพลังงาน และฝรั่งแทงกบ 7. ชาละวัน อิน ยูเอสเอ 8. เรียบจบ 9. กลับบ้านเรารักรออยู่ (อีกครั้ง) 10. จอมพล ป. กับโคกกะเทียม ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line