ศิลปะลาว
  • ฿180.00
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร
  • ISBN : 5522300015157
  • Language : thai
  • Number of Pages : 218
  • File Size : 10.62 MB

ศิลปะลาว นำเสนอศิลปกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนเรียนรู้รากเหง้าแห่งอาเซียน ศิลปะลาว เป็นศิลปะที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับศิลปะอีสานเป็นอย่างมาก และหลักฐานภายในเล่มจะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้คนสองฝั่งโขง ผู้เขียน ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ศิลปะเขมร Ebook

฿170.00 ฿119.00

ศิลปะพม่า Ebook

฿295.00 ฿199.00

สรรพสัตว์ในงานสถาปัตยกรรมไทย Ebook

฿165.00 ฿119.00

Tags: Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน, ศิลปะลาว

line