ศิลปะพม่า
  • ฿295.00
  • ฿199.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ศ.ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์
  • ISBN : 9789740213406
  • Language : thai
  • Number of Pages : 350
  • File Size : 12.66 MB

ศิลปะพม่า เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านศิลปกรรมโบราณ ผู้เขียน ศ.ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ "ศิลปะพม่า" เป็นหนังสือหนึ่งในชุด "ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน" ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมโบราณในประเทศเมียนมาร์ ศิลปะพม่า เป็นศิลปะที่มีความหลากหลายทางด้านรูปแบบมาก แต่กระนั้นก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตนอยู่มาก ดังเช่น เจดีย์แบบมอญ-พม่า ที่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ศิลปกรรมของพม่า และยังเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกด้านประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างพม่าและมอญ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปแบบพม่า ที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอินเดียและลังกาอีกด้วยแม้จะรวบรวมศิลปกรรมพม่าไว้ได้ไม่หมด เนื่องจากดงเจดีย์พม่ามีนับหมื่นๆ องค์ แต่หนังสือเล่มนี้ก็ยังรวบรวมข้อมูลศิลปกรรมพม่าไว้ได้อย่างรอบด้าน ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรรรม นอกจากนี้ ส่วนสำคัญประการหนึ่งคือ ศิลปกรรมของพม่าได้ส่งอิทธิพลเข้ามาสู่ดินแดนไทย อันเป็นความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่สามารถพบได้ทั่วไปของประเทศในแถบอาเซียน สารบัญ 1. ประวัติศาสตร์ สังคม เเละวัฒนธรรมพม่า 2. ประวัติศาสตร์ศิลปะพม่า 3. เเหล่งเรียนรู้เเละสถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ 4. ความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะกับดินเเดนไทย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ศิลปะลาว Ebook

฿180.00 ฿119.00

ศิลปะเวียดและจาม Ebook

฿160.00 ฿119.00

สรรพสัตว์ในงานสถาปัตยกรรมไทย Ebook

฿165.00 ฿119.00

Tags: ศิลปะพม่า, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line