วังสวนดุสิต
  • ฿240.00
  • ฿179.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : บัณฑิต จุลาสัย,พีรศรี โพวาทอง,รัชดา โชติพานิช
  • ISBN : 9789740213055
  • Language : thai
  • Number of Pages : 362
  • File Size : 12.21 MB

วังสวนดุสิต เมื่อพระพุทธเจ้าหลวง สร้างบ้านสร้างเมือง ผู้เขียน บัณฑิต จุลาสัย,พีรศรี โพวาทอง,รัชดา โชติพานิช วังสวนดุสิต รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในช่วงปลายรัชสมัยดังปรากฏหลักฐานว่ามีพระราชกระแสในชั้นแรกว่า จะทรงสร้างวังสวนดุสิต ว่า “...ฉันจะคิดทำบ้านเปนที่ไปเที่ยวเล่น...” และเนื่องพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกล วังสวนดุสิต จึงมิได้เป็นเพียง บ้าน แต่ได้กลายเป็นโครงการสร้าง เมือง ที่เป็นปฐมบทของการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ สมัยใหม่ เป็นรากฐานของความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางทั้งสยามประเทศ ที่ส่งผลสืบเนื่องต่อมาอีกกว่า 100 ปี ซึ่งในเล่มได้รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับการสร้างวังสวนดุสิต จากเอกสารชั้นต้น เพื่อให้เข้าใจสถาปัตยกรรม การวางผังเมืองและอีกหลายเรื่อง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมภาพเก่าที่หาชมได้ยาก สารบัญ 1. มูลเหตุในการสร้างพระราชวังดุสิต 2. การจัดซื้อที่ดินสวนดุสิต 3. งานเถลิงพลับพลาและงานปีสวนดุสิต 4. ถนนในพระราชวังดุสิต 5. การก่อสร้างถนน 6. คลองในสวนดุสิต 7. สะพาน 8. ประตูและรั้ว 9. สวนป่าดุสิต 10. การออกแบบและการก่อสร้าง ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review

Tags: วังสวนดุสิต, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line