มัสยิดในกรุงเทพฯ
  • ฿255.00
  • ฿179.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ผศ.ดร. อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี
  • ISBN : 9789740212799
  • Language : thai
  • Number of Pages : 338
  • File Size : 9.19 MB

มัสยิด สถาปัตยกรรมที่เป็นมากกว่าศาสนสถานแห่งศาสนาอิสลาม แต่มัสยิดยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวมุสลิมอีกด้วย ซึ่งหากนับมัสยิดในกรุงเทพฯ แล้วมีมากมายหลายแห่ง มัสยิดเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาประวัติศาสตร์ชาวมุสลิมได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ แนวคิดที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมศาสนา รวมไปถึงรูปแบบสถาปัตยกรรม หนังสือเล่มนี้ เป็นเล่มแรกที่รวบรวมข้อมูลด้านแนวคิด และรูปแบบสถาปัตยกรรมมัสยิดในกรุงเทพมหานครไว้ได้อย่างครบถ้วน โดย ผศ.ดร.อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม อีกทั้งยังเป็นชาวมุสลิมอีกด้วย สารบัญ 1. บทนำ : มัสยิดกับอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิม 2. ความเป็นมาของชุมชนมุสลิมในกรุงเทพฯ 3. มัสยิด : มุมมองด้านสถาปัตยกรรมอิสลาม 4. แนวคิดและรูปแบบในงานสถาปัตยกรรมมัสยิดในกรุงเทพฯ 5. มัสยิดในมโนทัศน์ของมุสลิมในกรุงเทพฯ 6. บทสรุป

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line