ตึกเก่าโรงเรียนเดิม
  • ฿190.00
  • ฿149.00

\"ตึกเก่า-โรงเรียนเดิม\" เล่มนี้ ได้ค้นคว้าและรวบรวมความสำคัญของอาคารเรียนหลังเก่า จำนวน 16 แห่ง อาทิ อาคารสุนันทาลัยของโรงเรียนราชินี, ตึกยาวของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, ตึกกอลมเบต์ของโรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียนมิชชันนารีชาย-หญิงแห่งแรกในสยาม กรุงเทพคริสเตียน-วัฒนาวิทยาลัย และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเล่าเรื่องราวของโรงเรียน ผ่านความสำคัญของอาคารเรียน ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และทางสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติทางการศึกษาของชาติ สารบัญ - บทนำ - โรงเรียนมิชชันนารีชาย-หญิงแห่งแรกในสยาม กรุงเทพคริสเตียน-วัฒนาวิทยาลัย - \"คะเด็ตสกูล\" จากมหาดเล็กไล่กาสู่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - ตึกกอลมเบต์ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ หรืออาซมซานกอเล็ศ (Le College de L Assomption) - \"ตึกยาว\" สวนกุหลาบวิทยาลัย - อาคารพระพุทธเจ้าหลวง โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร - โรงเรียนสตรีวิทยา กับพระกตัญญุตาในสมเด็จพระราชชนนี - ตึกแม้นนฤมิตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ - เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โรงเรียนคาทอลิกหญิงในประเทศสยาม - โรงเรียนราชินี อนุสรณ์ว่าด้วยอาคาร \"สุนันทาลัย\" - วชิราวุธวิทยาลัย \"อีตันแห่งสยาม\" และมูลเหตุแห่งตึกเรียนทรงสถาปัตยกรรมไทย - ศึกษานารี โรงเรียนสตรีย่านฝั่งธนบุรี - อาคารโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ที่กรมมหาดเล็กสร้างอุทิศถวายพระพุทธเจ้าหลวง - จากโรงเรียนข้าราชการพลเรือน กว่าจะเป็น \"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย\" - โรงเรียนเผยอิง ตึกเก่าถิ่นเจ้าสัว - อนุสรณ์ \"ตึกแดง\" โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line