มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2556
  • ฿390.00
  • ฿199.00

\"มติชนบันทึกประเทศไทย\" มุ่งสู่ปีที่ 6 ในการคัดสรร รวบรวมข่าวเด่น เหตุบ้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ทุกเหตุการณ์สำคัญที่ได้เกิดขึ้นทั้งในบ้านเมืองของเรา รวมถึงเรื่องราวต่างๆ ทั่วโลกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ล้วนได้ถูกบันทึกเอาไว้ในมือของผู้อ่านแล้ว ในพุทธศักราช 2556 มีหลายเหตุการณ์ที่คนไทยมิอาจลืม อาทิ ยูเนสโกยกย่อง \"พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร\" เป็นบุคคลสำคัญของโลก ปี 2556 และงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นที่วังไกลกังวลเป็นครั้งแรกในรัชกาล ข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวรฯ การมรณภาพของพระพุฒาจารย์และพระเกจิอาจารย์ดังหลายท่าน การสูญเสียบรมครูด้านสถาปัตยกรรมไทย \"พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น\" กระทั่งรัฐบาลประกาศ \"ยุบสภา\" และกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 และในวันหนึ่งข้างหน้า หนังสือเล่มนี้พร้อมจะทำหน้าที่ \"ตอบคำถาม\" ได้เป็นอย่างดีเมื่อเราต้องการอ่านประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาของแต่ละปี ทั้งภาคสังคม เศรษฐกิจ การเมือง บุคคลสำคัญ บันเทิง ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสมือนย่อโลกข้อมูลข่าวสารเอาไว้ในหนังสือเล่มเดียว สารบัญ - มกราคม - กุมภาพันธ์ - มีนาคม - เมษายน - พฤษภาคม - มิถุนายน - กรกฎาคม - สิงหาคม - กันยายน - ตุลาคม - พฤศจิกายน - ธันวาคม

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line