สยามมหกรรม
  • ฿200.00
  • ฿179.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ผู้เขียน ปรีดี หงษ์สต้น
  • ISBN : 9789740216674
  • Language : thai
  • Number of Pages : 178
  • File Size : 4.10 MB

สยามมหกรรม การเมืองวัฒนธรรมกับการช่วงชิงความเป็นสาธารณะ การเมืองวัฒนธรรมกับการช่วงชิงความเป็นสาธารณะ ผู้เขียน ปรีดี หงษ์สต้น ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงยุคคณะราษฎร เป็นระยะเวลากว่าหลายทศวรรษที่สยามประสบกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความคิด ส่งผลให้ผู้นำรัฐสยามต้องการแสดงอำนาจและความเป็นรัฐสมัยใหม่ หรือความ "ศิวิไลซ์" โดยเลือกแสดงผ่านการจัดงานมหกรรมสาธารณะ ซึ่งที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ได้แก่ งานสมโภชพระนครครบรอบร้อยปี งานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ และงานฉลองรัฐธรรมนูญ แต่กระนั้นก็ตาม ทั้งงานสมโภชพระนครครบรอบร้อยปี และงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ แม้จะเรียกว่าเป็นงานมหกรรมระดับชาติ แต่ผู้ที่ได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในงานไม่ได้รวมถึงราษฎร ซึ่งพวกเขาทำได้แค่เพียงเป็นตัวประกอบภายในงาน และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงงานมหกรรมในฐานะ "ผู้ถูกดู" มิใช่ "ผู้ดู" ความเป็นสาธารณะแบบที่รวมเอาราษฎรเข้ามาอยู่ด้วยนั้น เกิดขึ้นหลัง พ.ศ. 2475 ในการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ ในที่สุดแล้ว หนังสือเล่มนี้ได้ฉายภาพให้เห็นงานมหกรรมของสยามที่ควรเป็นงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่แต่ละช่วงเวลา ได้กลับกลายเป็นการช่วงชิงพื้นที่ทางการเมืองของรัฐในแต่ละยุคสมัยด้วยเช่นเดียวกัน สารบัญ 1. งานมหกรรมสาธารณะ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 2. งานฉลองรัฐธรรมนูญและการเมืองวัฒนธรรมไทย หลังการปฏิวัติ 2475 3. การประสานของสถาบันกษัตริย์ เข้ากับงานฉลองรัฐธรรมนูญ 4. ส่งท้าย : ยุคอเมริกัน จุดจบของงานฉลองรัฐธรรมนูญและจุดเริ่มต้นประเทศไทยในฐานะเมืองกึ่งอาณานิคมของผู้นำระเบียบโลกใหม่

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ประวัติศาสตร์ลับ หลังวังซูสีไทเฮา พ.3 Ebook

฿200.00 ฿149.00

Tags: ประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์, กรุงรัตนโกสินทร์, รัชกาลที่ 5, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line