พระเสด็จโดยแดนชล เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
  • ฿450.00
  • ฿349.00

พระเสด็จโดยแดนชล เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและเรือพระราชพิธี เป็น พระราชพิธีและพระราชพาหนะที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทย ผู้เขียน รศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มีพัฒนาการมาจากเรือในพิธีกรรมสมัยโบราณดังที่ปรากฎอยู่บนกลองมโหระทึกสมัยโบราณ ก่อนที่จะกลายเป็นเรือศักดิ์สิทธิ์เมื่อมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นกับความเชื่อทางศาสนาทั้งพุทธและพราหมณ์ ในขณะที่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอาจมีที่มาจากการจัดรูปแบบขบวนเรือรบในสมัยโบราณอีกทีหนึ่ง ในสมัยอยุธยา เรือพระราชพิธีสำหรับประกอบพิธีกรรมของราชสำนัก อย่างพระราชพิธีเดือน 11 อันเป็นพิธีกรรมที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย ครั้นพอเข้าสู่สมัยใหม่ ความเชื่อและพิธีกรรมหมดบทบาทลงไป แต่เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารคก็ยังคงเป็นของสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยในการแสดงพระเกียรติยศและบารมี "รศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ" จึงได้รวบรวมข้อมูลของเรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาจนถึงรัชกาลที่ 9 นับเป็นโอกาสที่ได้สำหรับคนไทยที่จะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค หนึ่งในความยิ่งใหญ่อลังการของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ไม่ได้หาดูได้ง่าย ๆ ในปัจจุบัน สารบัญ - ก่อนจะมาเป็นเรือพระราชพิธี - เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสมัยอยุธยา - เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสมัยธนบุรี - เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น - เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสมัยตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 7 - เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสมัยรัชกาลที่ 9

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ประวัติศาสตร์ผู้คน บนเส้นพรมแดนเขาพระวิหาร Ebook

฿260.00 ฿179.00

Tags: Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน, ประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์, ประวัติไทยสมัยอยุธยา, กรุงธนบุรี

line