ดวงใจในทรงจำ
  • ฿450.00
  • ฿329.00

ดวงใจในทรงจำ จดหมายเหตุภาคประชาชน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ผู้เขียน บก. ธงทอง จันทรางศุ บทบันทึกเรื่องราวความทรงจำและความประทับใจต่องานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ พระมหาเถระ พระเถระ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ นิสิตนักศึกษา เรื่อยไปจนถึงประชาชนจิตอาสาที่ได้อยู่ร่วมรู้เห็นเป็นพยานในวันเวลาสถานที่ต่าง ๆ กัน จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นจดหมายเหตุภาคประชาชนชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่บันทึกความชื่นใจและความทรงจำของประชาชนไว้เป็นหลักฐานให้เราได้ย้อนกลับมาดูในวันข้างหน้าด้วยความสุข... สารบัญ ภาคที่ 1 : ต้นสาย - เปิดประวัติศาสตร์แผ่นดิน "บรมราชาภิเษก" : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ - บรมราชาภิเษก พระราชนิยมในแต่ละรัชกาล : ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ - สืบค้นร่องรอย เปิดข้อสันนิษฐานใหม่ในประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก : บุหลง ศรีกนก - ร่วมชื่นชมพระบารมี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก : วิษณุ เครืองาม ภาคที่ 2 : ปลายสุข - "พระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา" : สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม - "งดงามสมพระเกียรติ" : พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อธิจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร - "ถือว่าโชคดีอย่างที่สุด" : พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม - "ชีวิตนี้...พอแล้ว" : หม่อมราชวงศ์ศิริมา วรวรรณ ชมสุรินทร์ - "เหมือนเสียงทรงพระเจริญกึกก้องทั่วประเทศ" : หม่อมหลวงภัทรสุดา กิติยากร - "เป็นบุญเป็นวาสนาแล้ว" : วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย Ebook

฿395.00 ฿299.00

สามฤดูเป็นหนึ่งใจ Ebook

฿400.00 ฿329.00

Tags: Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน, ประวัติศาสตร์, ประเทศไทย, ประวัติศาสตร์ไทย, ดวงใจในทรงจำ

line