โฮมีโอพาธีย์
  • ฿160.00
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
  • ISBN : 978-974-02-1156-3
  • Language : thai
  • Number of Pages : 208
  • File Size : 25.02 MB

บันทึกประสบการณ์การรักษาคนไข้ที่นำโฮมีโอพาธีย์มาใช้ร่วมกับการรักษาแนวทางอื่นๆ เพื่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไปเมื่อได้รับการจ่ายยาโฮมีโอพาธีย์จากแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก็จะเกิดความเข้าใจโฮมีโอพาธีย์ได้ไม่ยาก และสามารถนำมาใช้เป็นยาสามัญในชีวิตประจำวันทั้งกับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้อย่างปลอดภัย

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line