โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 10 รวยเงินจริงรู้เงินแสร้ง
  • ฿89.00

\"รวยเงินจริง รู้เงินแสร้ง (โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 10) เสนอวิธีคิดเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองอย่างถูกต้องยั่งยืน รู้เท่าทันกลลวงทางการเงิน เชื่อมต่อหลักเศรษฐศาสตร์กับวิถีชีวิตส่วนตัวไปจนถึงนโยบายบริหารประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ-สังคมระดับโลกจากเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในแต่ละประเทศ \"

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ออมเงินให้อยู่หมัด Ebook

฿149.00

Tags: -

line