โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 9 ราคาคือของจริง
  • ฿89.00

ราคาคือของจริง (โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 9) เพราะชีวิตเป็นเรื่องของการเลือก ทุกเส้นทางชีวิตมีต้นทุนควบคู่ไปเสมอ ผู้เขียนตั้งใจใช้ \"ราคาคือของจริง\" เพื่อเน้นให้เห็นความหมาย ว่าทุกสิ่งในโลกนี้มี \"ต้นทุน\" หรือ \"ราคา\" จะได้สิ่งใดมาต้องเอาบางสิ่งไปแลกเสมอ

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line