ลูกแก้วเมียขวัญ พ.7
  • ฿240.00
  • ฿149.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
  • ISBN : 978-974-02-0107-6
  • Language : thai
  • Number of Pages : 328
  • File Size : 12.48 MB

\"สตรีคู่พระทัย\" ในราชสำนักสยาม \"สตรี\" ในสังคมไทยมีบทบาทซับซ้อนอย่างยิ่ง ไม่มีทั้ง \"อำนาจ\" และฐานะของ \"ผู้นำ\" ในสังคม ถูกบดบังด้วยบทบาทของ \"บุรุษ\"มาโดยตลอด แต่ในฐานะของ\"แม่-เมีย และลูก\" แล้ว กลับมีพลานุภาพมหาศาลแฝงเร้นอย่างล้ำลึกแยบยล เป็นพลานุภาพอันถ่ายทอดด้วยอารมณ์ความรู้สึกรักใคร่ อาทร อ่อนโยน ทะนุถนอม บทบาทของสตรีในประวัติศาสตร์จึงเป็นภาพที่รางเลือน ไม่มีปรากฎอยู่ในพระราชพงศวดารเล่มใด ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย ใช้ความอุตสาหะอยู่ไม่น้อย ในการรวบรวมข้อมูลเอกสารนานาเข้ามาคุยเป็นเรื่องราว เพื่อนำบทบาทของสตรีในพระราชสำนักฝ่ายในของสยาม

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line