รูปเขียนดึกดำบรรพ์\"สุวรรณภูมิ\"
  • ฿175.00
  • ฿149.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ
  • ISBN : 978-974-323-687-2
  • Language : thai
  • Number of Pages : 153
  • File Size : 58.79 MB

ต้นแบบงานช่างเขียนปัจจุบัน ถ้ามองจากแง่ของวิถีชีวิต ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ปรากฏในศิลปะถ้ำ ก็อาจกล่าวได้ว่าดำรงสืบต่อมาอีกยาวนานมากในประวัติศาสตร์ แม้ว่าวิถีคิดของคนที่สร้างศิลปะถ้ำเหล่านี้ อาจแตกต่างจากคนรุ่นหลังซึ่งเข้ามาอยู่ในรัฐและรับนับถือศาสนาสากลบางศาสนาไปอย่างมากแล้วก็ตาม แต่การทำมาหากินและเตรื่องมือเครื่องใช้จำนวนมากก็ยังเหลือตกทอดสืบมา

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line