ไมเคิลไรทมองโลก
  • ฿110.00
  • ฿89.00

วิเคราะห์ วิพากษ์ สภาวการณ์รอบโลก ไมคฺ์ จูง นังโมหิณี มาด้วยจากมติชนสุดสัปดาห์ มุมมองจากฝรั่งคลั่งสยาม ผมเห็นว่าเพื่อนคนไทยจำนวนมาก ย่างเข้ามาในแดนสนธยาแห่งยุคสงสัย (Age of Doubt) จึงเขียนบทความแนวเสรีนิยมลงมติชนสุดสัปดาห์เป็นระยะ ๆ ผู้อ่านบางท่านมีแก่ใจเขียนจดหมายแสดงความเห็นด้วย และขอให้รวบรวมเป็นกลุ่ม จึงจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาบันทึกบทความจากปี 2545-2546 สนองความปรารถนาดีอนึ่ง ยังมีผู้อ่านบางท่านอ่านผมแล้วอารมณ์เสีย... ผมขอแนะนำท่านว่า \"ไมเคิล ไรท\" ไม่ได้เป็นวิชาบังคับหรอกครับ หากท่านไม่ชอบแล้วจะอ่านบทความของผมทำไม ชวนให้อ่านนักเขียนที่น่ารักกว่าผม ท่านจะได้มีจิตสุขสำราญไม่เสียอารมณ์เปล่า ๆ

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line