กรีก-โรมัน ในอุษาคเนย์
  • ฿100.00
  • ฿89.00

ของที่ขุดพบในภาคใต้ซึ่งมีจำนวนมาก...บางชิ้นหากขุดพบในยุโรปจะเป็นที่ตื่นเต้น บนผืนแผ่นดินไทย พบอารยธรรมกรีก-โรมันโบราณ ? ร่วมกันศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะอารยธรรมของกรีก-โรมันโบราณที่สัมพันธ์กับสยามประเทศ จากหลักฐานค้นพบใหม่ในภาคใต้ของประเทศไทยจน ไมเคิล ไรท กล่าวว่า ...ของที่ขุดพบในภาคใต้ซึ่งมีจำนวนมาก...บางชิ้นหากขุดพบในยุโรปจะเป็นที่ตื่นเต้น...Ž

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line