สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา
  • ฿150.00
  • ฿119.00

งานค้นคว้าว่าด้วยการเสียกรุงศรีอยุธยา โดยศึกษาจากหลักฐานพม่า “พงศาวดารฉบับคองบอง” จึงทำให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งในการเสียกรุงที่แตกต่างไปจากเอกสารไทย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ศิลปะกรุงธนบุรี Ebook

฿295.00 ฿249.00

Tags: -

line