เบี้ยไล่ขุน
  • ฿165.00
  • ฿89.00

บ้านเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อชนชั้นนำไทยถูกรุกฆาต ...เสียงของคนเล็กๆ ดังมากขึ้นในสังคมไทย ...วิถีทางสำคัญในการแก้ปัญหานี้ก็คือ ชนชั้นนำไทยต้องปรับตัว

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line