โลกนี้คือละคร
  • ฿295.00
  • ฿199.00

ว่าด้วยประวัติความเป็นมาของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตั้งแต่คนแรก ร.ท.ประยูร ภมรมนตรี ไล่เรียงมาเรื่อยๆ จนถึงผู้เขียนซึ่งเป็นคนที่ 18 หนังสือเล่มนี้ยังให้ข้อคิด แนวทางและตัวอย่าง ในการทำงานตั้งแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ จนถึงงานระดับชาติหรือระดับประเทศ

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line