ตุลาการภิวัฒน์ ปฏิวัติการเมืองไทย
  • ฿180.00
  • ฿89.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : กอง บก.มติชน-ประชาชาติธุรกิจ
  • ISBN : 978-974-02-0222-6
  • Language : thai
  • Number of Pages : 274
  • File Size : 10.86 MB

หลังรัฐประหารปี 2549 บทบาทของตุลาการเพิ่มขึ้นทั้งในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 และในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หนังสือเล่มนี้ ได้บรรจุประเด็นสำคัญในบริบทของ ‘ตุลาการภิวัตน์’ ข้อมูลทุจริตสำคัญๆ ในรัฐบาลทักษิณ คำพิพากษาพลิกประวัติศาสตร์การเมืองไทยในหลายคดี รวมถึงจดหมายของทักษิณจากกรุงลอนดอนอีกด้วย

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line