วิวาทะกูรู สุดยอดแห่งทศวรรษ
  • ฿170.00
  • ฿89.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ธีรเดช เอี่ยมสำราญ, ราม อินทรวิจิตร
  • ISBN : 978-974-02-0249-3
  • Language : thai
  • Number of Pages : 238
  • File Size : 2.70 MB

ถอดสลักคดีปราสาทพระวิหาร - การเมืองใหม่ คมความคิดจากนักกฎหมายชั้นนำ แสดงความเห็นด้านข้อกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศของสองนักวิชาการ ระหว่าง ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กับ รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ซึ่งทั้งสองมีความเห็นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะในคดีประสาทเขาพระวิหาร

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line