รากหญ้าสร้างบ้านชนชั้นกลางสร้างเมือง
  • ฿140.00
  • ฿89.00

ปรากฏการณ์ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติและการดำรงอยู่ของคนชั้นกลางว่าเป็นอย่างไร คนชั้นกลางต่อต้านความรุนแรงอย่างแท้จริงหรือไม่ เหตุใดชนชั้นกลางจึงสามารถกุมสภาพทางการเมืองไว้ได้เป็นเวลานาน นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงด้านความคิดของคนรากหญ้าและคนชั้นกลางระดับล่าง

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line