ศรีศิขเรศวร : ปราสาทพระวิหาร
  • ฿150.00
  • ฿119.00

ศรีศิขเรศวร : ปราสาทพระวิหาร การนำเสนอ "ศรีศิขเรศวร : ปราสาทพระวิหาร" ในครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นการเสนอข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปะและโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา รูปแบบศิลปกรรม ผู้เขียน ศ.ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ การนำเสนอ "ศรีศิขเรศวร: ปราสาทพระวิหาร" ในครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นการเสนอข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปะและโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา รูปแบบศิลปกรรม แนวคิดและคติการสร้างศาสนสถานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งนี้ในอดีต โดยการย้อนยุคไปยังพุทธศตวรรษที่ 16 ที่ยังไม่มีเส้นเขตแดนไทยและกัมพูชา เพื่อการรับรู้ข้อมูลในลักษณะของการอธิบายและนำชมหลักฐานทางศิลปกรรมและจารึกที่ปรากฏอยู่ เพื่อให้ผู้อ่านจะได้รับรู้ ทำความเข้าใจ ความเป็นมาและความสำคัญของปราสาทพระวิหารในฐานะตัวแทนของหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แท้จริงที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองของนักการเมืองหรือปัญหาระหว่างประเทศ สารบัญ 1. สังคมวัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับปราสาทพระวิหาร 2. ปราสาทพระวิหาร : ความเข้าใจเบื้องต้นจากหลักฐานทางศิลปกรรม 3. ศิลปกรรมตามเส้นทางสู่ปราสาทประธาน 4. หลักฐานทางโบราณคดีที่พบรอบๆ ปราสาทพระวิหาร

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วาทะเล่าประวัติศาสตร์ Ebook

฿240.00 ฿179.00

เบื้องหลังสัญญาเบาริ่งและประวัติภาคพิสดาร Ebook

฿300.00 ฿249.00

Tags: เขาพระวิหาร, ศิลปะ, โบราณคดี, ebook, matichon, bookcaze, มติชน, ศรีศิขเรศวร : ปราสาทพระวิหาร

line