ศิลปะล้านนา
  • ฿270.00
  • ฿179.00

ศิลปะล้านนา รวมแนวคิดทุกแง่มุม ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ผู้เขียน ศ.ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ นำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะล้านนา ทุกประเภท ตั้งแต่ งานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม พระพุทธรูป งานปูนปั้นและจิตรกรรม ทั้งนี้ผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย โดยเฉพาะศิลปะล้านนา ซึ่งข้อมูลในเล่มเต็มไปด้วยหลักฐานที่เกี่ยวกับศิลปะล้านนาไว้อย่างครบถ้วน สารบัญ 1. ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอาณาจักรล้านนาโดยสังเขป 2. สมัยหริภุญชัย 3. สถาปัตยกรรม 4. พระพุทธรูปล้านนา 5. งานปูนปั้น เครื่องถ้วย งานประณีตศิลป์ และจิตกรรม

Write a review

Please login or register to review

Tags: ประวัติศาสตร์, ล้านนา, เชียงใหม่, ebook, bookcaze, matichon, มติชน

line