เรื่องเล่าชีวิตสาวชาววัง หอมติดกระดาน
  • ฿180.00
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
  • ISBN : 978-974-02-1472-4
  • Language : thai
  • Number of Pages : 234
  • File Size : 17.47 MB

เรื่องเล่าชีวิตสาวชาววัง คำว่า "หอมติดกระดาน" มีความหมายลงตัวคือความหอมที่หอมมาก โดยเฉพาะความหอมที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งซึมลึกอยู่ในเครื่องนุ่งห่มของสตรีชาววังสมัยดบราณ เมื่อสตรีนั้นนั่งลง ณ ที่ใด กระดานแผ่นใด ครั้นลุกจากไป ความหอมที่ซึมลึกอยู่ในอาภรณ์ที่ใช้นุ่งห่ม ก็ยังคงซึมซาบอบอวลติดอยู่ที่พื้นกระดาน "หอมติดกระดาน" จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของสตรีชาววังสมัยโบราณ คือการได้มีโอกาสใกล้ชิดศุนย์กลางความเจริญ อันได้แก่พระปรีชาสามารถของเหล่าขัตติยนารีที่สตรีเหล่านั้นได้ถวายตัวพึ่งพระบารมี พระองค์ทรงบริบูรณ์ไปด้วยภูมิปัญญาอันเกิดจากการที่ทรงศึกษาคิดค้น ทดลองและสั่งสมวิชาการสรรพตำราต่างๆ โดยเฉพาะด้านชีวิตความเป็นอยู่ และทรงถ่ายทอดให้สตรีชาววังทั้งหลาย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
พระสุพรรณกัลยา Ebook

฿142.00 ฿119.00

เรื่องเล่าชีวิตสาวชาววัง หอมติดกระดาน Ebook

฿180.00 ฿119.00

เจ้าเมือง Ebook

฿300.00 ฿199.00

สายน้ำไม่เหือดหาย Ebook

฿160.00 ฿119.00

โลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้น Ebook

฿125.00 ฿89.00

ตะวันออกศอกกลับ Ebook

฿190.00 ฿149.00

Tags: เรื่องเล่า, ชาววัง, หอมติดกระดาน, ebook, matichon, มติชน, bookcaze

line