พระสุพรรณกัลยา
  • ฿142.00
  • ฿119.00

การเมืองในประวัติศาสตร์ราชสำนัก หงสาวดี-ศรีอยุธยา พระสุพรรณกัลยา จากตำนาน สู่หน้าประวัติศาสตร์ ผู้เขียน ดร. สุเนตร ชุติธรานนท์ ดร.สุเนตรเปิดมุมมองพระสุพรรณกัลยาใหม่ โดยเทียบเคียงกับบทบาทของตรีคนอื่นๆ ในประวัติศาสตร์ อยุธยา ซึ่งไม่เคยได้รับการหยิบยกมาศึกษาอย่างเป็นระบบ ยกเว้นกรณีสมเด็จพระสุริโยทัย (ที่ได้รับการยกย่องเป็นวีรสตรีของชาติ) บรรดาขัตติยนารีที่ปรากฎพระนามร่วมสมัย หรือคาบสมัยกับพระสุพรรณกัลยา เช่น ท้าวศรีสุดาจันทร์ พระวิสุทธิกษัตริย์ พระสุวัฒน์มณีรัตนาหรือเจ้าขรัวมณีจันทร์ (หนึ่งในพระมเหสีของสมเด็จพระนเรศวร) เจ้าแม่วัดดุสิต สตรีผู้สูงศักดิ์แห่งราชสำนักสมเด็จพระนรายณ์ เจ้าฟ้าสุดาวดีหรือกรมหลวงโยธาเทพ สมัยสมเด็จพระนารายณ์ เป็นต้น... ...เรื่องราวของสตรีเหล่านี้ มักปรากฎในหลักฐานประเภทคำบอกเล่ามากกว่าในเอกสารพงศาวดาร แสดงให้เห็นว่า "พระสุพรรณกัลยาไม่เพียงมีตัวตนจริง แต่ยังมีบทบาทและชะตากรรมเป็นที่น่าสนใจ เรื่องราวของพระนางจึงเป็นที่จดจำเล่าขาน ถึงแม้ว่าเจตนาของผู้ส่งผ่านเรื่องราวหรือตำนานนั้น มุ่งเน้นไปที่พระราชประวัติและบุญบารมี ตลอดรวมถึงเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรเป็นสำคัญก็ตามที" ...คำนำเสนอของ ดร.ธิดา สาระยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์...(จากปกหลัง) สารบัญ ตอนที่ 1 ต้นรากแห่งตำนานพระสุพรรณกัลยา ตอนที่ 2 พระสุพรรณกัลยาในประวัติศาสตร์ ภาคผนวก

Write a review

Please login or register to review
Related Products
บุเรงนอง (กะยอดินนรธา) Ebook

฿180.00 ฿149.00

พระสุพรรณกัลยา Ebook

฿142.00 ฿119.00

เรื่องเล่าชีวิตสาวชาววัง หอมติดกระดาน Ebook

฿180.00 ฿119.00

Tags: พระสุพรรณกัลยา, ดร. สุเนตร ชุติธรานนท์, หงสาวดี-ศรีอยุธยา, ebook, matichon, มติชน, bookcaze

line