บุเรงนอง (กะยอดินนรธา)
  • ฿180.00
  • ฿149.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : สุเนตร ชุตินธรานนท์, ดร.
  • ISBN : 974-323-512-4
  • Language : thai
  • Number of Pages : 233
  • File Size : 13.40 MB

กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย มิติแรกให้ชื่อว่า บุเรงนองกะยอดินนรธา : ราชาเหนือราชาในสกลชมพูทวีป เป็นเรื่องของการรับรู้ในโลกทัศน์ของคนร่วมยุคสมัยระหว่างไทยและมอญ พม่าในพุทธศตวรรษที่ 21-22 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บุเรงนองมีตัวตนอยู่ มิติที่สอง บุเรงนองกะยอดินนรธา : เจ้าพม่าผู้ปล้นเอกราชไทย เป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคนไทยแต่พุทธศตวรรษที่ 24 หรืออีกนัยหนึ่งตั้งแต่สมัยการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 5 และเมื่อมีประวัติศาสตร์นิพนธ์เรื่อง ไทยรบพม่า ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพขึ้นมา ในขณะที่มิติที่สาม คือ บุเรงนองกะยอดินนรธา : ขุนพลผู้ทรงเสน่ห์ นั้นเป็นเรื่องของการรับรู้ของคนไทยในปัจจุบันที่ไม่เน้นเรื่องประวัติศาสตร์ หากเป็นเรื่องของนิยายและบุคคลในนิยายเป็นสำคัญ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
พระสุพรรณกัลยา Ebook

฿142.00 ฿119.00

Tags: บุเรงนอง, กะยอดินนรธา, กษัตริย์พม่า, ebook, bookcaze, matichon, มติชน

line