จากสายน้ำสู่นคร
  • ฿110.00
  • ฿89.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ผู้เขียน : ประกาศิต คนไว
  • ISBN : 978-974-02-0237-0
  • Language : thai
  • Number of Pages : 164
  • File Size : 17.41 MB

รวมเรื่องสั้นของนักเขียนคุณภาพ ประกาศิต คนไว ๑๐ เรื่องสั้น ว่าด้วยมิตรภาพ รอยเปื้อน และความหวัง รางวัล รางวัลดีเด่นประเภทรวมเรื่องสั้น ปี 2551 ทุกเรื่องสั้นของ"ประกาศิต คนไว" สะท้อนภาพความเป็นจริงซึ่งเกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน ผ่าน"ชะตากรรม" ของชาวชนบท บรรยายถึงแง่มุมของมิตรภาพระหว่างเพื่อน จนถึงความรู้สึกของแม่ที่มีต่อลูกได้อย่างดีเยี่ยม ไม่เพียงเท่านั้น ยังฝากแง่คิดที่เชื่อมร้อยถึงการเอาเปรียบของคนที่อยู่เหนือกว่ากับคนยากไร้ รวมถึงการเอาเปรียบของคนยากไร้ด้วยกันอันเป็นประเด็นที่ฝังลึกอยู่ในซอกหลืบของสังคมไทย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จากสายน้ำสู่นคร Ebook

฿110.00 ฿89.00

สายน้ำไม่เหือดหาย Ebook

฿160.00 ฿119.00

Tags: จากสายน้ำสู่นคร, ebook, bookcaze, matichon, มติชน, เรื่องสั้น, ประกาศิต คนไว

line