รสไทย(ไม่)แท้
  • ฿320.00
  • ฿299.00

สำรวจและตอบคำถามว่าด้วย “ความจริงแท้” ของอาหารไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน สู่ปรากฏการณ์ร่วมสมัย ผ่านประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงและการช่วงชิงนิยาม “อาหารไทย” ในแต่ละสมัย ผ่านการวิเคราะห์ด้วยกรอบคิดสังคมและการเมือง สะท้อนภาพความเป็นไทย-ความเป็นอื่น โดยมีวัฒนธรรมอาหารเป็นแกนกลาง เรียบเรียงให้อ่านง่ายพร้อมภาพประกอบแบบ Silpa-Zip โดยเฉพาะ

Write a review

Please login or register to review
line