Matichon Year In Review 2021
  • ฿490.00
  • ฿399.00

ท่ามกลางมหาสมุทรของข่าวสารและคลื่นลมอันผันผวน “มติชนบันทึกประเทศไทย” มาในรูปลักษณ์ใหม่ “Matichon Year In Review 2021” สังเขปสถานการณ์และเรื่องราวทุกมิติในปีแห่งความพลิกผัน พร้อมภาพประกอบสีสันน่าสะสมในฐานะบันทึกร่องรอยของประวัติศาสตร์สำคัญอีกครั้งหนึ่ง อาทิ A Pandemic Year – ปีใหม่ที่ไม่มีวันเหมือนเดิม, The Vaccine War – สำรวจสมรภูมิวัคซีน, The Great Depression – เศรษฐกิจไทยในวันที่ไม่มีใครชนะ, Politics – เมื่อการเมืองกลายเป็นเรื่องของทุกคน, #RETWEET – ฟังเสียงสะท้อนบนโลกออนไลน์, People of The Year, Gone, But Not Forgotten

Write a review

Please login or register to review

Tags: Matichon Year In Review 2021

line