พระแก้วมรกต (ฉบับปรับปรุงใหม่) พ.2
  • ฿580.00
  • ฿499.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ
  • ISBN : 9789740217626
  • Language : thai
  • Number of Pages : 458
  • File Size : 36.36 MB

หนังสือ พระแก้วมรกต จะนำพาผู้อ่านสำรวจความเป็นมาของพระแก้วมรกตผ่านหลักฐานโบราณ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านเรื่องราว และความหมายของพระแก้วมรกต พระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทยประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ยังมีบทความจากพิเศษ เจียจันทร์พงษ์ และศักดิ์ชัย สายสิงห์ ที่จะช่วยอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับพระแก้วมรกตให้รอบด้านยิ่งขึ้น

Write a review

Please login or register to review

Tags: พระแก้วมรกต (ฉบับปรับปรุงใหม่) พ.2

line