ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา
  • ฿380.00
  • ฿329.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : อภิชาต สถิตนิรามัย / อิสร์กุล อุณหเกตุ
  • ISBN : 9789740217602
  • Language : thai
  • Number of Pages : 346
  • File Size : 4.64 MB

ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา : สมรภูมิเศรษฐกิจการเมืองไทย กับประชาธิปไตยที่ไม่ลงหลักปักฐาน เมื่อมีผู้ได้ผลประโยชน์ ก็ย่อมมีผู้สูญเสียผลประโยชน์ และการทวงคืนผลประโยชน์ก็จะตามมา...หนังสือเล่มนี้ได้ย้อนกลับไปขุดรากประวัติศาสตร์ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมิติทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังสัมพันธ์กับการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างชนชั้นปกครองเก่ากับชนชั้นปกครองใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อการลงหลักปักฐานของระบอบประชาธิปไตยในระยะยาว

Write a review

Please login or register to review

Tags: ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา

line