ภารตะ-สยาม ศาสนาต้อง (ไม่) ห้ามเรื่องการเมือง?
  • ฿280.00
  • ฿219.00

ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเมือง มักถูกมองว่าไม่เกี่ยวข้องกันเสมอ ทั้งที่จริงแล้ว หากนิยามว่าการเมืองคือ "อำนาจนานาชนิดในการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร" ศาสนาก็ไม่อาจปลอดพ้นไปจากการเมืองได้ หนังสือเล่มนี้ชวนผู้อ่านร่วมเปิดมุมมองใหม่ต่อเรื่องศาสนากับการเมือง ทั้งเรื่องราวของพุทธ พราหมณ์ ไสยศาสตร์ จนถึงข้อเสนอปฏิรูปศาสนาไปพร้อมกับการเมือง ด้วยความมุ่งหวังที่ต้องการเห็นศาสนาดำรงอยู่ต่อไปในโลกสมัยใหม่

Write a review

Please login or register to review

Tags: ภารตะ-สยาม ศาสนาต้อง (ไม่) ห้ามเรื่องการเมือง?

line