ฝรั่งรุกพระนั่งเกล้าฯ
  • ฿249.00
  • ฿219.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ดร.สุเนตร ชุติธรานนท์ / วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์
  • ISBN : 9789740217541
  • Language : thai
  • Number of Pages : 194
  • File Size : 7.16 MB

"ฝรั่งรุกพระนั่งเกล้าฯ การทูตสยามคราวจักรวรรดินิยมบุกอุษาคเนย์ " ประวัติศาสตร์สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หาใช่เป็นเพียงยุคสมัยของการค้า การพระศาสนา หรือการรักษาความมั่นคงภายในประเทศไม่ หากยังเป็นยุคที่สยามต้องเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหญ่จากจักรวรรดินิยมอังกฤษ มหาอำนาจตะวันตกชาติแรกที่ขยายแสนยานุภาพเข้ามายังภาคพื้นทวีปอุษาคเนย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งมิได้เพียงมุ่งครองเส้นทางการค้าเท่านั้น ทว่ายังหมายครอบครองดินแดนอันอุดมไปด้วยทรัพยากรพร้อมแรงงานจำนวนมหาศาล

Write a review

Please login or register to review

Tags: ฝรั่งรุกพระนั่งเกล้าฯ

line